www.priroda-foto.cz
o nás úvodní stránka dvouděložné jednoděložné stromy a keře
Vyhledávání dle českých názvů:
A
B C - Č D E F G H Ch
I
J K L M N O P R - Ř S - Š T U V - W X - Y Z - Ž
Jablečník
Jablečník obecný - Marubium vulgare
Jeřáb
Jeřáb břek - Sorbus torminalis
Jeřáb muk - Sorbus aria
Jeřáb prostřední - Sorbus intermedia
Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia
Temnoplodec černoplodý - Aronia melanocarpa
Jahodka
Jahodka indická - Duchesnea indica
Jahodník
Jahodník obecný - Fragaria vesca
Jahodník trávnice - Fragaria collina
Jerlín
Jerlín japonský - Sophora japonica
Jalovec
Jalovec obecný - Juniperus communis
Jestřabina
Jestřabina lékařská - Galega officinalis
Janovec
Janovec metlatý - Cytisus (Sarothamnus) scoparius
Jestřábník
Jestřábník - Hieracium x rubrum
Jestřábník bičovitý - Hieracium flagellare
Jestřábník oranžový - Hieracium aurantiacum
Jestřábník lesní - Hieracium sylvaticum
Jestřábník trsnatý - Hieracium caespitosum
Jarmanka
Jarmanka větší - Astrantia major
Jasan
Jasan zimnář - Fraxinus ornus
Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior
Jetel
Jetel ladní - Trifolium campestre
Jetel luční - Trifolium pratense
Jetel plazivý - Trifolium repens
Jasmín
Jasmín nahokvětý - Jasminum nudiflorum
Jaterník
Jterník podléška - Hepatica nobilis
Jilm
Jilm jemný - Ulmus x elegantissima
Jilm habrolistý - Ulmus minor (U. carpinifolia)
Jilm horský - Ulmus glabra
Jilm vaz - Ulmus laevis
Javor
Javor babyka - Acer campestre
Javor červený - Acer rubrum
Javor hrubý - Acer davidii, subsp. grosseri
Javor jasanolistý - Acer negundo
Javor klen - Acer pseudoplatanus
Javor mléč - Acer platanoides
Javor řídkokvětý - Acer laxiflorum
Jinan
Jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba
Jirnice
JIrnice modrá - Polemonium coeruleum
Jírovec
Jírovec lysý - Aesculus glabra
Jírovecmaďal - Aesculus hippocastanum
Jírovec zvrhlý - Aesculus x hybrida
Jedle
Jedle bělokorá - Abies alba
Jedle cilicijská - Abies cilicica
Jedle kavkazská - Abies normandiana
Jedle španělská - Abies pinsape
Jmelí
Jmelí bílé borovicové - Viscum album subsp. austriacum
Jmelí bílé jedlové - Viscum album subsp. abietis