www.priroda-foto.cz
o nás úvodní stránka dvouděložné jednoděložné stromy a keře
Vyhledávání dle českých názvů:
A
B C - Č D E F G H Ch
I
J K L M N O P R - Ř S - Š T U V - W X - Y Z - Ž
Sadec
Sadec konopáč - Eupatorium cannabinum
Střemcha
Střemcha obecná - Padus avium
Samorostlík
Samorostlík klasnatý - Actea spicata
Suchopýr
Suchopýr pochvatý - Eriophorum vaginatum
Suchopýr úzkolistý - Eriophorum angustifolium
Sasanka
Sasanka hajní - Anemone nemorosa
Sasanka lesní - Anemone sylvestris
Sasanka pryskyřníkovitá - Anemone ranunculoides
Světlík
Světlík lékařský - Euphrasia rostkoviana
Svída
Svída krvavá (obecná) - Cornus sanguinea
Saturejka
Saturejka zahradní - Satureja hortensis
Svízel
Svízel křížatý - Galium cruciata
Svízel syřišťový - Galium verum
Sedmikráska
Sedmikráska chudobka - Bellis perennis
Sedmikvítek
Sedmikvítek evropský - Trientalis europaea
Svlačec
Svlačec rolní - Convolvulus arvensis
Sesel
Sesel fenyklový - Seseli hippomarathrum
Šácholan
Šácholan - Magnolia
Silenka
Silenka dvoudomá - Silene dioica
Silenka nadmutá - Silene vulgaris
Silenka nicí - Silene nutans
Silenka rozsochatá - Silene dichotoma
Silenka širolistá bílá - Silene latifolia subsp. alba
Šafrán
Šafrán - Crocus
Šalvěj
Šalvěj habešská - Salvia aethiopsis
Šalvěj hajní - Salvia nemorosa
Šalvěj Jurischova - Salvia jurischii
Šalvěj luční - Salvia pratensis
Šalvěj muškátová - Salvia sclarea
Šalvěj přeslenitá - Salvia varticilata
Skalník
Skalník celokrajný - Cotoneaster integerrimus
Skalník časný - Cotoneaster praecox
Skalník černoplodý - Cotoneaster melanocarpus
Skalník kašmírský - Cotoneaster cashmirensis
Skalník úhledný - Cotoneaster conspicuus
Skalník vodorovný - Cotoneaster horizontalis
Skalník vystoupavý - Cotoneaster ascendens
Šanta
Šanta modrá - Nepeta x faesenii
Šater
Šater plazivý - Gisophila repens
Skočec
Skočec obecný - Ricinus communis
Šišák
Šišák nejvyšší - Scutelaria altissima
Sléz
Sléz lesní - Malva sylvestris
Sléz léčivý - Malva alcea
Sléz pižmový - Malva moschata
Sléz přehlížený - Malva neglecta
Škornice
Škornice alpská - Epimedium alpinum
Škornice velkokvětá - Epimedium macranthum var. luteum
Špirlice
Špirlice nachová - Sarracenia purpurea
Slivoň
Slivoň trnka - Prunus spinosa
Šťavel
Šťavel kyselý - Oxalis acetosella
Šťavel tuhý - Oxalis stricta
Smetanka
Smetanka lékařská - Taraxacum officinale
Smolnička
Smolnička obecná - Steris viscaria
Štědřenec
Štědřenec alpský - Laburnum alpinum
Štědřenec obecný - Laburnum anagyroides
Snědek
Snědek chocholičnatý - Ornithogalum umbelatum
Snědek nící - Ornithogalum nutans
Snědek pyrenejský - Ornithogalum pyrenaicum
Štěničník
Štěničník stálezelený - Iberis sempervirens
Štětka
Štětka planá - Dipsacus fullonum
Sněženka
Sněženka podsněžník - Galanthus nivalis
Štírovník
Štírovník růžkatý - Lotus corniculatus
Srstka
Srstka angrešt - Ribes uva-crispa
Šťovík
Šťovík kyselý - Rumex acetosa
Starček
Starček Fuchsův - Senecio ovatus
Starček hercynský - Senetio hercynicus
(S. hajní - S. nemorensis)
Starček podalpský - Senecio subalpinus
Starček poříční - Senecio sarracenicus
Starček potoční - Tephroseris crispa
Starček přímětník - Senecio jacobea
Starček stinný - Senecio umbrosus